fizjoterapia

http://fizjokoncept.pl/dla-pacjenta/publikacje Na górze jest 7 kręgów szyjnych (najmniejsze oraz w największym stopniu ruchome, umożliwiają poruszanie głową w różnych kierunkach). U dołu znajduje się 12 kręgów piersiowych połączonych z 12 parami żeber: 10 par łączy się z mostkiem, tworząc klatkę piersiową osłaniającą ważne narządy tudzież zapewniającą swobodne oddychanie, w przyszłości 5 kręgów lędźwiowych (są one w najwyższym stopniu obciążone, jak siedzimy względnie stoimy) tudzież 5 zrośniętych kręgów tworzy kość krzyżową, która razem spośród miednicą osłania pęcherz a narządy układu rozrodczego. Na dole 4–5 zrośniętych kręgów tworzy gnat ogonową. Nie pełnią one żadnej funkcji, są pozostałością po przodkach.
Podczas gdy charakter jest odciążony, np. w ciągu leżenia na plecach, album międzykręgowy nasiąka kiedy gąbka. Jak stoimy ewentualnie siedzimy, oddaje ciecz spośród powrotem na pozornie. Tedy wcześnie rano jesteśmy o 1 cm wyżsi niż wieczór. Dolny postęp natomiast obniżenie sprężystości kręgosłupa obok osób starszych tłumaczy się m.in. zmniejszoną zdolnością dysków aż do pobierania wody.
Jederman kręg dokonany jest spośród trzonu, łuku zaś 3 wyrostków: 2 poprzecznych zaś 1 kolczystego. Wyrostki poprzeczne sąsiadujących ze sobą kręgów tworzą stawy, pokryte chrząstką tudzież wypełnione płynem maziowym, co zmniejsza tarcie natomiast sprawia, iż powierzchnie stawowe ślizgają się pomyślnie, umożliwiając zginanie, rektyfikacja, ruchy boczne zaś skrętne całego kręgosłupa.
Kręgi poukładane pewien na drugim stanowią osłonowy kanał kostny gwoli rdzenia kręgowego. Od momentu niego otworami międzykręgowymi odchodzą ród nerwowe. Raz za razem z większym natężeniem się rozgałęziają, tworząc sieć przewodzącą impulsy między mózgiem tudzież resztą ciała. Nerwy w odcinku szyjnym odpowiadają wewnątrz ręce, w piersiowym w ciągu tułów, w lędźwiowym w ciągu nogi.
Kręgi porozdzielane są krążkami międzykręgowymi, potocznie nazywanymi dyskami. Krążek jest dokonany spośród pierścienia włóknistego, który otacza jajo miażdżyste wypełnione galaretowatą substancją. Spełnia ono funkcję łożyska kulkowego, umożliwiającego ruchy między sąsiednimi kręgami. http://fizjokoncept.pl/dla-pacjenta/metody-fizjoterapeutyczne
Dysk utrzymuje kręgi w odpowiednich odstępach, amortyzuje wstrząsy, przejmuje siłę nacisku oraz rozkłada ją równomiernie na całą powierzchnię, gdy siedzimy. Z przyczyny temu kręgi nie zderzają się i nie miażdżą. http://www.fizjokoncept.pl Kość biodrowa trzaskające to przesuwanie się napiętego pasma powięziowego powyżej występem kostnym krętarza szczątki udowej. Inna jego określenie to kulsza przeskakujące. Kulsza trzaskające oznacza, iż w konkretnych pozycjach kość biodrowa wydaje reprezentatywny, trzaskający audio. Okazjonalnie wywołuje opłakiwanie, częściej jest to dokuczliwość, natomiast dolegliwości bólowe mogą pojawić się z czasami.