fizjoterapia warszawa

Konfucjusz (VI/V w. p.n.e.) w swym systemie filozoficznym zwrócił uwagę na sztama między odpowiednim ułożeniem ciała natomiast uzyskiwanymi efektami profilaktycznymi a leczniczymi. I http://www.culturewires.com/uncategorized/fizjoterapia-warszawa/ starohinduska joga widziała w ćwiczeniach gimnastycznych zaś oddechowych główny punkt do osiągnięcia równowagi psychofizycznej tudzież lepszej wydolności organizmu. W Europie w charakterze najwyższy, grecki doktor Hipokrates (V/IV w. p.n.e.) zalecał gimnastykę niedaleko codziennej higieny tudzież prawidłowej diety. Rzymski doktor greckiego pochodzenia Asklepiades z Bitynii (ok. 129-56 p.n.e.) w terapii stosował masaże i kąpiele. W starożytnym Rzymie Galen pisał o wpływie gimnastyki na rozbudowa ciała. Opisał i usystematyzował wady postawy (skolioza, kifoza, lordoza). W czasach nowożytnych w XIX w. nastąpił rychły postęp tzw. gimnastyki leczniczej, od której wywodzi się sąd fizjoterapii (pojęcie rehabilitacji wprowadzono nie wcześniej na początku XX w.). Od chwili lat 40. XX w. obserwuje się rzutki postęp metod fizjoterapeutycznych (terapia manualna, NDT-Bobath, Vojta, PNF, CIMT zaś inne), zaś zaawansowanie techniczny umożliwia formowanie nowych techniki fizykoterapii (np. terapia falą uderzeniową) i jej wspieranie np. robotami rehabilitacyjnymi. Powstaje coraz więcej badań naukowych w tym obszarze, czyniąc fizjoterapię samodzielną dziedziną nauki. Ze względu na rosnącą złożoność oddziaływań tudzież potrzebę węższej specjalizacji raz za razem częściej postuluje się wyodrębnienie fizjoterapii neurologicznej, fizjoterapii pediatrycznej, fizjoterapii geriatrycznej oraz fizjoterapii sportowej.