fotograf Gdańsk

556 – Georg Fabricius zauważył, iż chlorek srebra zaczernia się u dołu wpływem promieni słonecznych.
1724 – światłoczułość azotanu srebra zaobserwował Johann Heinrich Schulze.fotografia ślubna
1725 – w Halle Johann Heinrich Schulze uzyskał pierwsze odwzorowanie obrazu na emulsji światłoczułej sporządzonej z chlorku srebra na podkładzie z białej kredy.
Spreparowana należycie kreda posłużyła jako podłoże mająca zapewnić w miarę równomierne obicie materiału podkładowego emulsją. W charakterze obrazu aż do odwzorowania użył nieprzeźroczystego materiału, w którym wyciął szablony. Później naświetlał emulsję na słońcu dzięki te szablony. W ów metoda uzyskał największej rangi, choć nie dający się jeszcze utrwalić, obraz fotograficzny.
1826 lub 1827 – powstała pierwsza fotogram, stworzona za pośrednictwem Francuza Josepha-Nicéphore’a Niepcego na wypolerowanej płycie metalowej
Jako substancję światłoczułą wykorzystał on czarnoskóry syryjski – układy bitumiczne wytworzone z ropy naftowej. Otrzymane za pomocą niego zdjęcie było natomiast bardzo niedoskonałe.
1839 – rok kalendarzowy uznawany w środku właściwą datę wynalezienia fotografii. Prusak Louis Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej odwołanie fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem.
Metoda Daguerre’a, zwana od momentu nazwiska twórcy dagerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego zdjęcia, jednakże przeciwnie w jednym egzemplarzu, gdyż utworzony na płytce obraz był od czasu razu obrazem pozytywowym.
w tym samym czasie powyżej otrzymywaniem obrazów tworzonych przy użyciu światło pracował angielski pracownik naukowy William Henry Fox Talbot.
Naświetlając w ciemni optycznej papier powleczony jodkiem srebra uzyskał jego osoba – po wywołaniu kwasem galusowym – dzieło malarskie negatywowy, w którym jasnym miejscom fotografowanego przedmiotu odpowiadał bambus strąt srebra. Po pewnym czasie, naświetlając za pośrednictwem ów minus arkusz papieru przykryty warstewką chlorku srebra, otrzymywał obraz pozytywowy w dowolnej liczbie odbitek.
1839 – John Herschel na objaśnienie procesu opracowanego dzięki Talbota wprowadził godzina fotografia.
Technika fotografii rozwijała się od chwili tego momentu ogromnie błyskawicznie. Już na dniach niedbały srebrne bądź arkusze papieru zastąpiono płytkami szklanymi powleczonymi warstwą światłoczułą. Krótki te preparowano tuż zanim wykonaniem zdjęcia, co wymagało przenośnej ciemni fotograficznej, w której można było wykonać tego zabiegu.

1861 – fizykowi Jamesowi Clerkowi Maxwellowi udało się trwać pierwszą trwałą fotografię barwną.
1907 – bracia Lumière wprowadzili na jarmark pierwsze płyty aż do fotografii barwnej, Autochrome. Uprzedni one wyprodukowane na bazie barwionej skrobi ziemniaczanej.
1935 – wprowadzono do sprzedaży najważniejszy nowoczesny trójwarstwowy klisza chromatyczny – Kodachrome.
większość współczesnych filmów barwnych, poza Kodachrome, wykorzystuje technologię stworzoną dla filmu Agfacolor w 1936.
od 1963 – jest dogodny http://fokus.com.plmomentalny artykuł chromatyczny firmy Polaroid Corporation.
Fotografia pojawiła się na ziemiach polskich aktualnie w roku 1839, gdy to Dziennik Warszawski wydrukował zapowiedź firmy Fraget oferującej aparaty do dagerotypii. Rok później w Poznaniu i w Warszawie pojawiły się ilustrowane broszury poświęcone dagerotypii.
http://fokus.com.pl
Początek przemysłu fotograficznego na ziemiach polskich to dwanaście miesięcy 1887, jak chemik Piotr Lebiedziński założył w Warszawie fabrykę papierów fotograficznych FOTON. W 1899, i w Warszawie, powstała zakład przemysłowy aparatów fotograficznych tudzież obiektywów FOS.