fizjoterapia

http://fizjokoncept.pl/dla-pacjenta/publikacje/pacjent-z-objawami-w-obrebie-kolana-opis-przypadku Na górze jest 7 kręgów szyjnych (najmniejsze a najbardziej ruchome, umożliwiają poruszanie głową w różnych kierunkach). Na dole
Rodzina, z którego wywodził się Konfucjusz był zgodnie z tradycji spauperyzowaną gałęzią dynastii Shang. Jego ojciec, nosił aczkolwiek pospolite godność Kong oraz służył jako wojak oraz urzędnik wojenny. Konfucjusz urodził się w charakterze członek rodu spośród drugiego małżeństwa, zawartego za pośrednictwem Shulianga Che w wieku ponad pięćdziesięciu lat w celu spłodzenia zdrowego, męskiego potomka (z pierwszego małżeństwa puder wyłącznie dziewięć córek tudzież jednego kalekiego syna). Ojciec Konfucjusza umarł jak syn proszek 3 lata. Dyskusyjny istota jego związku skazał matkę przyszłego filozofa i samego Konfucjusza na egzystencja w odcięciu odkąd rodziny Zajmował się zagadnieniami etycznymi, społecznymi, natomiast nawet politycznymi. Był tradycjonalistą stojącym na straży w szerokim zakresie pojętej tradycji. Nauczał nienagannych manier tudzież użyteczności dla państwa i społeczeństwa.

Uważał że spośród każdej nazwy wynika coś, co tworzy istotę rzeczy, aż do której informacja nazwa się odnosi. Rzeczy zatem powinny pozostawać w zgodzie z tą idealną istotą. Alias faktyczność powinna nadawać się nazwie ją określającą. Spośród każdej nazwy, określającej warunki społeczne, wynikają konkretne obowiązki i obciążenia. Włodarz, członek rządu, ojciec tudzież syn – osoby noszące te nazwy, muszą realizować obowiązki wynikające spośród nazwy.

W zakresie cnót podkreślał:

Prawość (yi) – jest powinnością, obowiązkiem, spełnianiem słusznych rzeczy ze względu na zawarte w nich dobro moralne. Szlachetność jest wyłącznie w owym czasie prawością, jak nie ma w niej korzyści. Pożytek (li) jest przeciwieństwem prawości (yi).
Humanitarność (ren) – „kochanie innych”, homo sapiens, kto kocha innych jest w stanie spełniać gwoli włość innych swoje obowiązki w społeczeństwie.
Konfucjusz notorycznie nauczał o człowieku renifer (humanitarnym), kto posiada dużo cnót połączonych w sobie, wtenczas wolno ludzkie podejście rozumieć jak cnotę doskonałą. W praktyce humanitarności muszą egzystować poważanie dla innych.

„Nie czyń innym, czego gwoli siebie nie pragniesz” („Dialogi” XII, 2)
W praktyce humanitarności Konfucjusz wyróżnia:

lojalność przy innych (zhong) – właściwość zalecany, gdy czyni się gwoli innych to, co chciałoby się gwoli siebie.
altruizmu (shu) – własność odmowny, nieczynienie innym tego, czego nie chce się gwoli siebie.
Z idei prawości Konfucjusz wyprowadza zasadę działania bez nagrody, ponieważ każdy człek ma obowiązki, które musi ukończyć. Pozytyw wynikającą z działań nie leży w efekcie, chociaż w podjętym wewnętrznym wysiłku. Powinno się wykonywać wypełniając obowiązki, i efekty zlecić woli Niebios, losowi, przeznaczeniu (ming). Czaić ming znaczy czaić nieuniknioność świata tudzież w związku z tym nie adresować uwagi na zewnętrzne porażki względnie powodzenia, i robić a wypełniać swoje obowiązki. Efektem takiego działania jest eudajmonia, skoro jesteśmy wolni od momentu niepokoju o fortuna naszych działań oraz od chwili lęku zanim porażką. znajduje się 12 kręgów piersiowych połączonych spośród 12 parami żeber: 10 par łączy się z mostkiem, tworząc klatkę piersiową osłaniającą grunt narządy i zapewniającą swobodne respiracja, potem 5 kręgów lędźwiowych (są one w najwyższym stopniu obciążone, jak siedzimy czy też stoimy) a 5 zrośniętych kręgów tworzy kość krzyżową, która jak jeden mąż spośród miednicą osłania pęcherz natomiast narządy układu rozrodczego. Na dole 4–5 zrośniętych kręgów tworzy gnat ogonową. Nie pełnią one żadnej funkcji, są pozostałością po przodkach.
Jak charakter jest odciążony, np. podczas leżenia na plecach, krążek międzykręgowy nasiąka gdy gąbka. Jak stoimy względnie siedzimy, oddaje ciecz spośród powrotem na pozornie. Ergo wcześnie rano jesteśmy o 1 cm wyżsi aniżeli wieczorową porą. Dolny nowoczesność zaś obniżenie sprężystości kręgosłupa tuż przy osób starszych tłumaczy się m.in. zmniejszoną zdolnością dysków aż do pobierania wody.
Każdy kręg dokonany jest spośród trzonu, łuku i 3 wyrostków: 2 poprzecznych natomiast 1 kolczystego. Wyrostki poprzeczne sąsiadujących ze sobą kręgów tworzą stawy, pokryte chrząstką a wypełnione płynem maziowym, co zmniejsza tarcie oraz sprawia, iż powierzchnie stawowe ślizgają się bezproblemowo, umożliwiając zginanie, rektyfikacja, ruchy boczne oraz skrętne całego kręgosłupa.
Kręgi poukładane jeden na drugim stanowią ochronny kanał kostny gwoli rdzenia kręgowego. Od czasu niego otworami międzykręgowymi odchodzą korzenie nerwowe. Raz po raz z większym natężeniem się rozgałęziają, tworząc Internet przewodzącą impulsy pośrodku mózgiem tudzież resztą ciała. Nerwy w odcinku szyjnym odpowiadają wewnątrz ręce, w piersiowym wewnątrz tułów, w lędźwiowym za nogi.
Kręgi porozdzielane są krążkami międzykręgowymi, potocznie nazywanymi dyskami. Krążek jest dokonany spośród pierścienia włóknistego, który otacza jajco miażdżyste wypełnione galaretowatą substancją. Spełnia ono funkcję łożyska kulkowego, umożliwiającego ruchy pomiędzy sąsiednimi kręgami. http://fizjokoncept.pl/dla-pacjenta/publikacje/czym-jest-kregoslup-dlaczego-boli
Dysk utrzymuje kręgi w odpowiednich odstępach, amortyzuje wstrząsy, przejmuje siłę nacisku i rozkłada ją równomiernie na całą powierzchnię, podczas gdy siedzimy. Z racji temu kręgi nie zderzają się a nie miażdżą. http://www.fizjokoncept.pl Kość biodrowa trzaskające owo przesuwanie się napiętego pasma powięziowego ponad występem kostnym krętarza padło udowej. Inna jego określenie to kość biodrowa przeskakujące. Kulsza trzaskające oznacza, że w konkretnych pozycjach kulsza wydaje swoisty, trzaskający dźwięk. Z rzadka wywołuje ból, częściej jest owo dyskomfort, niemniej jednak dolegliwości bólowe mogą pojawić się spośród czasem.