erotyka

http://erotyka.proApis mają długość ciała od czasu 7-8 mm aż do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności – od jednolicie czarnego a ciemnobrązowego do żółtego oraz czerwonopomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona feblik, która ileś odstaje od momentu krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą poblask ultrafioletowe.
http://erotyka.pro/ero/item/18-plus-18/317-beechallenge
Wszystkie gatunki należące do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one z czystego wosku pionowe plastry z obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi aż do wychowu czerwi a przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe oraz larwy odżywiają się nektarem, spadzią oraz pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie od momentu gatunku liczące od chwili kilku aż do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane w ciągu pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się w środku pomocą tańców i wydawania dźwięków. Występuje tu polimorfizm i polietyzm wiekowy. W każdym calu wypracowały strategia regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze odkąd warunków zewnętrznych, ze względu dlaczego w klimacie chłodnym mogą dochować się długie a surowe zimy całe kolonie, natomiast nie lecz pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, kiedy np. przy trzmieli.

Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje cztery gatunki:
http://erotyka.pro
Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia
Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia
Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata
Apis mellifica L., syn. Apis mellifera L. – pszczoła miodna
Żyją one chwilowo dziko na terenie Azji, Afryki natomiast Ameryki Południowej, zaś pszczoła miodna zaś pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem najbardziej ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, dokąd została udomowiona, i również w Afryce, Ameryce, Australii tudzież Nowej Zelandii, do których to miejsc została sprowadzona. Pozostałe trójka gatunki pszczół miodnych to gatunki azjatyckie.

Jednymi z największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie (Vespa). Potrafią dokonywać inwazji całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc siedlisko oraz zjadając larwy. Oryginalnie wysyłają zwiadowcę, który ma wewnątrz misja zlokalizować rezydencja. Pszczoły potrafią niemniej bronić się poprzednio tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, jaki przybywa aż do kolonii, tworząc zwartą kulę. Napastnik znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na efekt przegrzania, jako że maksymalna gorączka, jaką być może wytrwać, to 46 °C, acz pszczoły przetrzymują powyżej 47 °C. W 2009 roku odkryto, iż zgoda z tym procesem ma również dwutlenek węgla, wytwarzany za pomocą pszczoły