kosze

Dar, prezent, podarek, podarunek – cokolwiek wartościowego dane komuś w prezencie; ofiarowane. Objaśnienie wykorzystywane w opisie kultury darów przy użyciu Marcela Maussa odnoszące się aż do faktu istnienia prezentów o charakterze dóbr tudzież usług obowiązkowych oraz wzajemnych. Przewożenie darów jest z trudem związane z uznawanymi w danej zbiorowości wartościami i relacjami moralnymi. Jednym z motywów dzielenia się darami jest dążność do poprawy statusu społecznego.
upominki
Współcześnie analizy przekazywania darów prowadzi się głównie w odniesieniu do społeczeństw tradycyjnych, wprawdzie stanowią one istotną część wydatków konsumpcyjnych również w społeczeństwach nowoczesnych.
owczarska
Dar to inaczej podarek – upominek wręczany drugiej osobie w sąsiedztwie różnych okazjach. Na ogół jest wręczany spośród okazji:
Dar, upominek, upominek, prezent – byt wartościowego dane komuś w prezencie; ofiarowane. Objaśnienie wykorzystywane w opisie kultury darów przez Marcela Maussa odnoszące się do faktu istnienia prezentów o charakterze dóbr tudzież usług obowiązkowych zaś wzajemnych. Przekazywanie darów jest mocno związane z uznawanymi w danej zbiorowości wartościami a relacjami moralnymi. Jednym z motywów dzielenia się darami jest staranie aż do poprawy statusu społecznego.
upominki
Współcześnie analizy przekazywania darów prowadzi się głównie w odniesieniu do społeczeństw tradycyjnych, jakkolwiek stanowią one istotną akt wydatków konsumpcyjnych oraz w społeczeństwach nowoczesnych.

Dar owo alias podarek – upominek wręczany drugiej osobie przy różnych okazjach. Na ogół jest wręczany z okazji:
Dar, prezent, podarek, prezent – cokolwiek wartościowego dane komuś w prezencie; ofiarowane. Określenie wykorzystywane w opisie kultury darów za sprawą Marcela Maussa odnoszące się aż do faktu istnienia prezentów o charakterze dóbr a usług obowiązkowych oraz wzajemnych. Transfer darów jest ciężko związane z uznawanymi w danej zbiorowości wartościami a relacjami moralnymi. Jednym spośród motywów dzielenia się darami jest staranie do poprawy statusu społecznego.

Współcześnie analizy przekazywania darów prowadzi się po największej części w odniesieniu aż do społeczeństw tradycyjnych, choć stanowią one istotną akt wydatków konsumpcyjnych i w społeczeństwach nowoczesnych.

Dar to czyli podarunek – prezent wręczany drugiej osobie w pobliżu różnych okazjach. Zazwyczaj jest wręczany z okazji: