fotografia ślubna

556 – Georg Fabricius zauważył, iż chlorek srebra zaczernia się pod wpływem promieni słonecznych.
1724 – światłoczułość azotanu srebra zaobserwował Johann Heinrich Schulze.fotografia ślubna
1725 – w Halle Johann Heinrich Schulze uzyskał pierwsze danie przekształcenie obrazu na emulsji światłoczułej sporządzonej spośród chlorku srebra na podkładzie z białej kredy.
Spreparowana poprawnie kreda posłużyła w charakterze tworzywo mająca umożliwić w miarę równomierne pokrycie materiału podkładowego emulsją. Jako obrazu aż do odwzorowania użył nieprzeźroczystego materiału, w którym wyciął szablony. Potem naświetlał emulsję na słońcu za sprawą te szablony. W ów modus uzyskał zwierzchni, acz nie dający się jeszcze zaobserwować, dzieło malarskie fotograficzny.
1826 ewentualnie 1827 – powstała pierwsza fotografia, stworzona za sprawą Francuza Josepha-Nicéphore’a Niepcego na wypolerowanej płycie metalowej
Jako substancję światłoczułą wykorzystał jego osoba Murzyn syryjski – zależności bitumiczne wytworzone z ropy naftowej. Otrzymane przez niego abolicja było niemniej ogromnie niedoskonałe.
1839 – rok uznawany wewnątrz właściwą datę wynalezienia fotografii. Karaluch Louis Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej abolicja fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem.
Metoda Daguerre’a, zwana od nazwiska twórcy dagerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego zdjęcia, pomimo tego wręcz przeciwnie w jednym egzemplarzu, dlatego że utworzony na płytce dzieło malarskie był od momentu razu obrazem pozytywowym.
w tym samym czasie ponad otrzymywaniem obrazów tworzonych za sprawą blask pracował język Szekspira badacz William Henry Fox Talbot.
Naświetlając w ciemni optycznej papier powleczony jodkiem srebra uzyskał jego osoba – po wywołaniu kwasem galusowym – obraz negatywowy, w którym jasnym miejscom fotografowanego przedmiotu odpowiadał afroamerykanin strąt srebra. Następny, naświetlając przez ten wada arkusz papieru kryty warstewką chlorku srebra, otrzymywał obraz pozytywowy w dowolnej liczbie odbitek.
1839 – John Herschel na objaśnienie procesu opracowanego za pośrednictwem Talbota wprowadził godzina fotografia.
Technika fotografii rozwijała się od momentu tego momentu wielce błyskawicznie. Nuże lada dzień pobieżny srebrne bądź arkusze papieru zastąpiono płytkami szklanymi powleczonymi warstwą światłoczułą. Naskórkowy te preparowano tuż zanim wykonaniem zdjęcia, co wymagało przenośnej ciemni fotograficznej, w której wolno było doprowadzić do realizacji tego zabiegu.

1861 – fizykowi Jamesowi Clerkowi Maxwellowi udało się otrzymać pierwszą trwałą fotografię barwną.
1907 – bracia Lumière wprowadzili na giełda zupa płyty do fotografii barwnej, Autochrome. Były one wyprodukowane na bazie barwionej skrobi ziemniaczanej.
1935 – wprowadzono aż do sprzedaży pierwszy nowoczesny trójwarstwowy klisza chromatyczny – Kodachrome.
większość współczesnych filmów barwnych, oprócz Kodachrome, wykorzystuje technologię stworzoną w celu filmu Agfacolor w 1936.
od 1963 – jest osiągalny fotograf Gdańsknatychmiastowy towar kolorowy firmy Polaroid Corporation.
Fotografia pojawiła się na ziemiach polskich aktualnie w roku 1839, kiedy owo Kurier Warszawski wydrukował anons firmy Fraget oferującej aparaty do dagerotypii. Dwanaście miesięcy później w Poznaniu i w Warszawie pojawiły się ilustrowane broszury poświęcone dagerotypii.
fotografia ślubna
Początek przemysłu fotograficznego na ziemiach polskich to dwanaście miesięcy 1887, jak chemik Piotr Lebiedziński założył w Warszawie fabrykę papierów fotograficznych FOTON. W 1899, także w Warszawie, powstała wytwórnia aparatów fotograficznych oraz obiektywów FOS.