erotyka

erotykaApis mają rozciągłość ciała odkąd 7-8 mm aż do 16-18 mm. Mają ubarwienie o różnej intensywności – od chwili jednolicie czarnego oraz ciemnobrązowego aż do żółtego i czerwonopomarańczowego. Skrzydła ich mają specyficzne użyłkowanie. Wyróżniają się charakterystycznym kształtem pólka radialnego na przednim skrzydle – ogranicza je zaokrąglona bzik, która nieco odstaje od chwili krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą błysk ultrafioletowe.
http://erotyka.pro/ero/item/18-plus-18/317-beechallenge
Wszystkie gatunki należące do rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. Budują one spośród czystego wosku pionowe plastry z obustronnie ułożonymi komórkami, służącymi aż do wychowu czerwi i przechowywania pokarmu. Osobniki dorosłe tudzież larwy odżywiają się nektarem, spadzią tudzież pyłkiem kwiatowym. Zakładają duże kolonie (rodziny pszczele), zależnie od chwili gatunku liczące od chwili kilku do 20-80 tysięcy osobników. Życie rodzin jest koordynowane wewnątrz pośrednictwem feromonów, regularnych zmian aktywności gruczołów, porozumiewania się w ciągu pomocą tańców natomiast wydawania dźwięków. Występuje tędy polimorfizm i polietyzm w jesieni życia. Na wskroś wypracowały podejście regulacji temperatury w gnieździe, co pozwala rodzinom pszczelim na uniezależnienie się w dużej mierze od chwili warunków zewnętrznych, na skutek dlaczego w klimacie chłodnym mogą uchować się długie natomiast surowe zimy całe kolonie, tudzież nie ale wręcz pojedyncze osobniki w stanie hibernacji, kiedy np. tuż przy trzmieli.

Rodzaj pszczoła (Apis) obejmuje czwórka gatunki:
erotyka
Apis cerana Fabr. – pszczoła wschodnia
Apis dorsata Fabr. – pszczoła olbrzymia
Apis florea Fabr. – pszczoła karłowata
Apis mellifica L., syn. Apis mellifera L. – pszczoła miodna
Żyją one chwilowo dziko na terenie Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej, i pszczoła miodna zaś pszczoła wschodnia zostały udomowione.

Wszystkie gatunki pszczół należące do plemienia Apini (i rodzaju Apis) wytwarzają miód. Gatunkiem w największym stopniu ekspansywnym jest pszczoła miodna żyjąca w Europie, gdzie została udomowiona, oraz również w Afryce, Ameryce, Australii zaś Nowej Zelandii, aż do których owo miejsc została sprowadzona. Pozostałe trójka gatunki pszczół miodnych to gatunki azjatyckie.

Jednymi z największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie (Vespa). Potrafią dokonywać inwazji całą gromadą siedliska tych owadów, niszcząc gniazdo i zjadając larwy. Z początku wysyłają zwiadowcę, kto ma w środku zadanie umiejscowić rezydencja. Pszczoły potrafią lecz bronić się poprzednio tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, jaki przybywa do kolonii, tworząc zwartą kulę. Agresor znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na efekt przegrzania, bo maksymalna wysoka temperatura, jaką może obstawać, to 46 °C, niemniej pszczoły przetrzymują ponad 47 °C. W 2009 roku odkryto, iż sojusz z tym procesem ma również dwutlenek węgla, wytwarzany za pomocą pszczoły